Painokonsultointi ja graafinen suunnittelu


Oi­kean­lais­ta oi­ke­aan paik­kaan! Am­mat­ti­lai­sen kans­sa suun­ni­tel­lul­la pai­no­me­ne­tel­mäl­lä ja oi­kei­den ma­te­ri­aa­lien va­lin­nal­la se­kä nii­den pro­fi­loin­nil­la saa­daan ai­kaan ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä ja sääs­te­tään ai­kaa kokoonpanolinjastolla.

 

Graa­fi­sen suun­nit­te­lun puo­lel­la au­tam­me pai­noai­neis­to­jen se­kä vi­su­aa­lis­ten rat­kai­su­jen kanssa.

 • Konsultointi

  Simo Mannisella on kokemusta niin materiaaleista kuin painotekniikoista. Simoon kannattaa otta yhteyttä jo hyvissä ajoin toimivimman ja kustannustehoikkaimman painomenetelmän löytämiseksi.

 • Suunnittelu ja aineistot

  Maiju Mannisella on yli kymmenen vuoden kokemus graafisesta suunnittelusta. Maijun puoleen voit kääntyä aineistoihin liittyvissä kysymyksissä.

  Maijun töihin voit tutustua Instagramissa: @mannugrafiikka

 • Erikoispainopalvelut teollisuudelle

  Tutustu
  Erikoispainopalvelut teollisuudelle

  Paina
  Seripaino Oy - Erikoispainopalvelut
 • Paino- ja tulostuspalvelut

  Tutustu
  Paino- ja tulostuspalvelut

  Paina
  Seripaino Oy - Paino- ja tulostuspalvelut