Yhteystiedot


Laskutustiedot

Pyy­däm­me lä­het­tä­mään las­kun­ne meil­le en­si­si­jai­ses­ti säh­köi­ses­sä muo­dos­sa al­la ole­vien yh­teys­tie­to­jen mu­kai­ses­ti:

 

Ni­mi:  Se­ri­me­dia Oy

Verk­ko­las­kuo­soi­te: FI6650895320007208

Vä­lit­tä­jä­tun­nus:  OKOYFIHH

Y-tun­nus:  0603461–5

 

Mi­kä­li verk­ko­las­ku­tus ei ole mah­dol­lis­ta, pyy­däm­me lä­het­tä­mään las­kut pdf-muo­dos­sa osoit­tee­seen:

info(a)serimedia.fi

 

tai

 

pa­pe­ri­las­kut osoit­tee­seen:

 

Se­ri­me­dia Oy

Kor­ven­ky­län­tie 12

40950 Muu­ra­me