PALVELEVA PAINOTALO


Se­ri­me­dia tar­jo­aa pai­no- ja la­ser­merk­kaus­pal­ve­lut teol­li­suu­den vaa­ti­viin tarpeisiin.

Meil­tä saat mm. tar­rat, ko­ne- ja lai­te­kil­vet, kyl­tit, ban­ne­rit, roll up ‑mai­nos­te­li­neet ja pal­jon muuta.

 

Se­ri­pai­nol­la eli silk­ki­pai­nol­la voim­me to­teut­taa laa­duk­kaat, kes­tä­vät ja tark­kuut­ta vaa­ti­vat pai­na­tuk­set me­tal­liin, puu­hun, la­siin, muo­viin, tar­raan ja pa­pe­riin. Se­ri­pai­nam­me myös suo­raan asiak­kaan tuotteeseen.

 

Pal­ve­lem­me myös tu­los­ta­mi­seen, teip­pauk­siin ja graa­fi­seen­suun­nit­te­luun liit­ty­vis­sä töissä.

Au­tam­me asiak­kai­tam­me löy­tä­mään oi­kean ja kus­tan­nus­te­hok­kaim­man vaihtoehdon.

 

Pai­na­vas­ti myös so­mes­sa: Face­bookIns­ta­gram

 

 

  Palvelut

 • Paino- ja tulostuspalvelut saat Serimediasta.

  Tarrat ja tulostuspalvelut

 • Tarjoamme seripainopalvelut teollisuudelle.

  Teollisuuden painopalvelut

 • Painokonsultointi ja suunnittelu

  Painokonsultointi ja suunnittelu

  Työnäytteet

 • Kestävyyttä ja tarkkuutta

  Teollisuuden vaatimilta painotuotteilta vaaditaan usein erittäin hyvää kestävyyttä. Samoin ulkokäytössä olevissa materiaaleissa on kestävyyteen kiinnitettävä huomiota. Seripainolla saadaan tarkkaa ja peittävää jälkeä.

  Tutustu lisää
 • Väriä ja suuria pintoja

  Tulostamalla toteutamme mm. banderollit, mainosseinät, roll upit, julisteet, kyltit ja opasteet. Tulostamalla voidaan toteuttaa myös paljon erilaisia sisustusratkaisuja.

  Tutustu lisää
 • Paino suoraan asiakkaan tuotteeseen

  Seripainolla voidaan painaa metalliin, puuhun, lasiin, muoviin, paperiin, tekstiilliin ja tarraan. Seripaino mahdollistaa painamisen epäsäännöllisiin muotoihin.

  Tutustu lisää
 • Näkyvyyttä Roll upilla

  Valitse sopivin vaihtoehto roll up-rungoistamme: Premium, Standard tai Single. Kaikissa malleissa käytämme laadukasta, valoa läpäisemätöntä tulostusmateriaalia.

  Tutustu lisää
 • Tarrat moniin käyttötarkoituksiin

  Muovitarrat, paperitarrat, alumiinitarrat... Autamme löytämään oikeanlaisen tarramateriaalin käyttökohteen vaativuuden mukaan. Leikkaamme tarrat muotoon yksittäin tai arkille.

  Tutustu lisää
 • Työmaataulut ja kyltit

  Kohteen vaatimukset huomioon ottaen kyltit voidaan toteuttaa kestävälle alukomposiittilevylle tai esim. kevyelle kennolevylle.

  Tutustu lisää

  Asiakkaiden kommentteja

 • Innovatiivista palvelua

  Serimedia Oy on pitkäaikainen kumppanimme, jonka toiminnassa arvostamme laadukasta työtä ja joustavaa palvelua. Innovatiivinen henkilökunta auttaa kehittämään painotuotteitamme ja tuo tietoomme uusia ratkaisuja vanhoille tuotteille.

  T. Salonen, Senior Buyer / Keski-Suomi

 • Varmuutta ja joustavuutta

  Serimedia Oy on pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka on laadullaan, toimitusvarmuudellaan, joustavuudellaan ja hinnoittelullaan osoittautunut oikeaksi kumppaniksi oman alansa palveluiden tuottajana.

  M. Lehikoinen, Purchasing Manager / Itä-Suomi

 • Täydet 5 tähteä

  Palvelun taso on täydet viisi tähteä, Serimediassa ollaan joustavia ja erittäin tehokkaita. Toimituksia ja apua on saatu todella nopeallakin aikataululla ja asiakaspalvelu on A-luokkaista!

  M. Kettunen, Ostoassistentti / Keski-Suomi