Sisustusratkaisuja


Serimedia - Sisustusratkaisuja

Tu­los­ta­mal­la ja teip­paa­mal­la voi­daan to­teut­taa mo­nen­lai­sia näyt­tä­viä si­sus­tus­pin­to­ja lat­tias­ta kat­toon. Tu­los­tam­me ta­pe­tit, lat­tia- ja ik­ku­na­tar­rat jne. Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä to­teu­tu­neis­ta projekteista.

 • Tapetit

  Ku­va on Jy­väs­ky­läs­tä Kuok­ka­lan sil­las­ta. Ku­va on tu­los­tet­tu Ahl­strom ea­sy li­fe spray and up ‑ma­te­ri­aa­lil­le, jon­ka kiin­nit­tä­mi­seen tar­vi­taan vain suih­ku­pul­lo ja lasta.

 • Keittiön välitilalasit

  Lem­piai­heel­la to­teu­tet­tu vä­li­ti­la­la­si on simp­pe­lin keit­tiön katseenvangitsija.

 • Lattiatulosteet

  Lat­ti­aan tu­le­vat ku­va­tu­los­teet la­mi­noi­daan liukuestelaminaatilla.

 • Teippaukset ja sabluunat

  His­sin ovet ovat tei­pat­tu lä­pi­vär­jä­tyl­lä tei­pil­lä, ku­ten myös kai­teen pin­nas­sa ole­vat ele­men­tit. Kel­lon nu­me­roi­den maa­laa­mis­ta var­ten teh­tiin maalaussabluuna.

 • Ikkunatulosteet

  Etei­sen la­si­sei­nää elä­vöi­tet­tiin ku­va­tu­los­tuk­sel­la, jo­ka teh­tiin va­loa lä­päi­se­väl­le ma­te­ri­aa­lil­le. Ku­vat voi­daan tar­vit­taes­sa lei­ka­ta muotoonsa.

 • Taulut ja opasteet

  Tu­los­ta­mal­la voi­daan to­teut­taa mo­nen­lai­sia tau­lu­ja esim. can­vas­tau­lu­ja, ak­ryy­li­le­vy­tau­lu­ja se­kä alu­mii­ni­ke­hys­tet­ty­jä tauluja.

 • Paino- ja tulostuspalvelut

  Tutustu
  Pai­no- ja tulostuspalvelut

  Paina
  Seripaino Oy - Paino- ja tulostuspalvelut